Pohyb je život. Život je proces.
Zlepši kvalitu procesu a zlepšíš
tím kvalitu samotného života.

Moshé Feldenkrais

Vítejte!

tato stránka je věnovaná Feldenkraisově metodě® a vedení skupinových lekcí Pohybem k sebeuvědomění® (ATM – Awareness Through Movement®) fyzioterapeutkou a praktičkou Feldenkraisovy metody Gabrielou Výravskou.

Audio nahrávky​

V současné době jsem na mateřské dovolené a nenabízím prezenční lekce.

Vybrané záznamy z uplynulých on-line lekcí
je možné zpětně zakoupit ve formě audio nahrávek.

Prezenční lekce Feldenkraisovy metody® v Praze

Velmi se těším, až Vás budu moct opět osobně přivítat na skupinových lekcích nebo formou on-line hodin.

Pokud si přejete dostat emailem pozvánku, až budou obnoveny prezenční lekce nebo zpřístupněny nové nahrávky, vyplňte prosím svůj email zde.

Pohybem k sebeuvědomění®

awareness through movement (ATM)®

skupinové cvičení

Pro koho je Feldenkraisova metoda® vhodná?

Lekce jsou určené všem různých věkových kategorií. Velmi z nich těží ti, kteří již mají nějaké pohybové obtíže a chtějí zkusit hledat cestu ke zdraví skrz vlastní prožitek nebo sportovci / tanečníci / hudebníci, kteří chtějí zlepšit koordinaci svých pohybů a tím ovlivnit vlastní výkon anebo ti, kteří si chtějí užít radost z nových pohybů procesem sebeuvědomování.

Nejedná se o rehabilitační či jiné nápravné cvičení.

Mgr. Gabriela Výravská 

feldenkrais.praha@gmail.com